Melden nieuwe jeugdhulp- en zorgaanbieders

In Nederland vinden we de kwaliteit van de zorg belangrijk. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd houdt toezicht op die kwaliteit en wil daarom ook zo snel mogelijk bekend zijn met nieuwe zorg-/jeugdhulpaanbieders die vallen onder haar toezicht.

Start u een nieuwe zorgonderneming of gaat u voor het eerst zorg aanbieden die onder de Jeugdwet of onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, dan is het belangrijk dat u zich via deze site meldt als nieuwe zorg-/jeughulpaanbieder. U kunt hier als zorgaanbieder ook controleren of het melden op u van toepassing is.