In Nederland vinden we de kwaliteit van de zorg belangrijk. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd houdt toezicht op die kwaliteit en wil daarom ook zo snel mogelijk bekend zijn met nieuwe zorgaanbieders die vallen onder haar toezicht. Start u een nieuwe zorgonderneming of gaat u voor het eerst zorg aanbieden die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, dan is het belangrijk dat u zich meldt als nieuwe zorgaanbieder. Op deze site kunt u controleren of het melden op u van toepassing is. Ook vindt u hier informatie over het melden en kunt u zich direct melden.