Kwaliteitscheck Wtza live

Op 1 januari 2022 gaat de Wet toetreding zorgaanbieders in. U kunt als aanbieder van zorg of jeugdhulp met een handige kwaliteitscheck nagaan of u aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. 
Nog niet alle zorgsectoren staan in deze kwaliteitscheck; een aanvulling volgt later dit jaar.

Met de kwaliteitscheck doorloopt u een aantal vragen die u inzicht geven in diverse aspecten van uw werk. Van personeelsbeleid tot kwaliteitszorg, bestuur, protocollen, klachtenregelingen e.d.

Elk onderwerp in de kwaliteitscheck is voorzien van extra informatie, die u kunt raadplegen voordat u een vraag beantwoordt. Wanneer u de kwaliteitscheck helemaal doorlopen hebt, ontvangt u de resultaten in een downloadbare pdf. Dit overzicht laat zien waar u staat met de kwaliteit van uw huidige zorg; wat is er op orde, wat kan nog beter en wat ontbreekt nog?