Foutieve brief over melden ontvangen?

Door een fout in het aanschrijfbestand heeft een aantal zorg- en jeugdhulpaanbieders ten onrechte een brief van ons ontvangen met het verzoek zich te melden. Dit betreft bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven instellingen, voor wie melden juist niet nodig is.
U hoeft verder niets te doen en kunt deze brief als niet verstuurd beschouwen.
Onze excuses voor het ongemak.