Als een jeugdhulpaanbieder zich al heeft gemeld en daarna een ander soort jeugdhulp (geen zorg) gaat verlenen, moet die zich dan opnieuw melden?

Nee, de jeugdhulpaanbieder is immers al bekend als jeugdhulpaanbieder.