Als een zorg- en of jeugdhulpaanbieder zich heeft gemeld, maar daarna van rechtsvorm wijzigt, moet er dan opnieuw worden gemeld?

Indien sprake is van een nieuw KvK-nummer, wordt de zorg- en of jeugdhulpaanbieder met de gewijzigde rechtsvorm gezien als een nieuwe zorg- en of jeugdhulpaanbieder die zich als zodanig moet melden.