Geldt de Wtza voor pgb-aanbieders?

Ja, de Wtza geldt voor zorgaanbieders die Zvw/Wlz-zorg verlenen welke wordt gefinancierd uit een Zvw-pgb of uit een pgb dat is verleend op grond van de Wlz.