Geldt de Wtza voor zorgaanbieders die uitsluitend in onderaanneming werken?

De meldplicht in de Wtza geldt voor zowel hoofdaannemers als onderaannemers.

De vergunningplicht in de Wtza geldt –evenals de eis van de interne toezichthouder- niet voor onderaannemers, tenzij de hoofdaannemer een zogenoemde ‘lege huls’ is.

Een ‘lege huls’ is een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent en uitsluitend zorg ‘doet’ verlenen door een onderaannemer.

In het geval van een ‘lege huls’ moeten zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer over een toelatingsvergunning beschikken en in dat kader vaak ook over een interne toezichthouder.