Geldt er overgangsrecht voor bestaande instellingen die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig zijn?

Voor bepaalde bestaande instellingen bestaat overgangsrecht: 

Een instelling die op 1 januari 2022 beschikt over een door het CIBG verleende WTZi-toelating en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is

Deze instelling hoeft niets te doen voor de Wtza-vergunning. De WTZi-toelating wordt automatisch omgezet in een Wtza-vergunning. De minister/het CIBG zal deze instelling hierover in het derde kwartaal van 2021 informeren. Wel moet de interne toezichthouder van deze zorgaanbieder aan alle in het kader van de Wtza geregelde eisen met betrekking tot de interne toezichthouder voldoen, tenzij de instelling van die eisen is uitgesloten.

Een instelling die op 1 januari 2022 van rechtswege was toegelaten op grond van de WTZi en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is

Deze instelling moet vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen.

Een instelling die op 1 januari 2022 niet in het bezit hoefde te zijn van een WTZi-toelating en per die datum Wtza-vergunningplichtig is

Deze instelling moet vóór 1 januari 2024 een vergunning aanvragen.