Geldt voor een kleine instelling die Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen en de grens van meer dan tien zorgverleners overschrijdt een overgangsperiode?

Een kleine instelling die Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen en na 1 januari 2022 de drempel van meer dan tien zorgverleners Zvw- en Wlz-zorg overschrijdt en pas daardoor vergunningplichtig wordt, moet binnen 6 maanden na die overschrijding een vergunning hebben aangevraagd.