Ik ben een buitenlands bedrijf, moet ik ook voldoen aan de Wet toetreding zorgaanbieders?

Een buitenlandse bedrijf dat in Nederland zorg verleent, moet voldoen aan de Wtza.