Is de Wtza van toepassing op het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015)?

De Wtza is niet van toepassing op aanbieders die uitsluitend diensten verrichten die onder de reikwijdte van de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen en niet daarnaast ‘zorg’ verlenen.

Wel is in de Jeugdwet een meldplicht geregeld voor in beginsel alle jeugdhulpaanbieders.