Kun je starten met zorg- en of jeugdhulpverlening als je je niet hebt gemeld?

Voor zorg- en of jeugdhulpaanbieders die op of na 1 januari 2022 starten met de zorg- en of jeugdhulpverlening, bestaat een meldplicht voorafgaand aan de start van de zorg- en of jeugdhulpverlening.

U bent in overtreding als u start voordat u zich heeft gemeld. De IGJ kan in dat geval een boete opleggen van maximaal € 21.750,-.  Als de nieuwe zorg- en of jeugdhulpaanbieder zich vrijwillig heeft gemeld via het portaal www.meldennieuwezorgaanbieders.nl, ziet de IGJ dit als voldaan aan de meldplicht.

Ook voor bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders geldt een meldplicht. Bestaande zorg- en of jeugdhulpaanbieders moeten zich tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 melden. Een bestaande zorg- en of jeugdhulpaanbieders is in overtreding als de aanbieder in die periode niet aan de meldplicht heeft voldaan. De IGJ kan in dat geval een boete opleggen van maximaal € 21.750,-.

In het Uitvoeringsbesluit Wtza staan de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de meldplicht. De categorieën van jeugdhulpaanbieders die zijn uitgezonderd van de meldplicht in de Jeugdwet, worden geregeld in het Besluit Jeugdwet (de wijziging van het Besluit Jeugdwet is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wtza). Zie voor de specifieke uitzonderingen de vraag ‘Voor wie geldt de meldplicht’.