Moet een bestaande jeugdhulpaanbieder voldoen aan de nieuwe derivatenregeling?

De nieuwe derivatenregeling is niet gericht op jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

In het wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen wordt deze eis geregeld voor jeugdhulpaanbieders. Dit wetsvoorstel ligt bij de Raad van State voor advies.