Moet een bestaande jeugdhulpaanbieder voldoen aan de openbare jaarverantwoordingsplicht?

In de Jeugdwet is geregeld dat alle jeugdhulpaanbieders aan de jaarverantwoordingsplicht moeten voldoen, met uitzondering van solisten.