Moet een bestaande jeugdhulpaanbieder voldoen aan de regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering?

De regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering zijn niet gericht op jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

In het wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen wordt deze eis geregeld voor jeugdhulpaanbieders. Dit wetsvoorstel ligt bij de Raad van State voor advies.