Moet een bestaande jeugdhulpaanbieder voldoen aan de vergunningplicht en de eis van een interne toezichthouder?

De vergunningplicht en de eis van een interne toezichthouders is niet gericht op jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

In het wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen wordt de eis van een interne toezichthouder geregeld voor jeugdhulpaanbieders. Dit wetsvoorstel ligt bij de Raad van State voor advies.