Moet je je opnieuw melden als je als zorgaanbieder nadien jeugdhulp verleent of als jeugdhulpaanbieder nadien zorg verleent?

Ja. Een zorgaanbieder is immers dan nog niet bekend als jeugdhulpaanbieder en vice versa. Als de aanbieder wil starten met zowel zorg- als jeugdhulp, kan de melding voor zorgaanbieder én jeugdhulpaanbieder via één procedure plaatsvinden.