Voor wie geldt de jaarverantwoordingsplicht?

Doelgroep jaarverantwoordingsplicht verslagjaar 2021

Voor de jaarverantwoording over verslagjaar 2021, die voor 1 juni 2022 openbaar moet worden gemaakt, geldt dezelfde doelgroep als onder de WTZi, namelijk WTZi-instellingen:

  • Voor medisch-specialistische zorg
  • Voor persoonlijke verzorging
  • Voor verpleging
  • Voor begeleiding
  • Voor behandeling, anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening;
  • Die zijn aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening

Doelgroep jaarverantwoordingsplicht verslagjaar 2022

Voor de jaarverantwoording over verslagjaar 2022, die voor 1 juni 2023 openbaar moet worden gemaakt, geldt een uitgebreidere doelgroep, namelijk in beginsel alle zorgaanbieders.  

In het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg staan precies de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de eis van een jaarverantwoordingsplicht. Naar verwachting wordt dit besluit rond de zomer van 2021 gepubliceerd en zal het op 1 januari 2022 in werking treden.