Waar kan de instelling de Wtza-vergunning aanvragen?

Tot 1 januari 2022 kan de instelling bij het portaal www.wtzi.nl een WTZi-toelating aanvragen. Indien u beschikt over een WTZi-toelating en ook Wtza-vergunningplichtig bent, wordt de WTZi-toelating automatisch omgezet naar een Wtza-vergunning.

De aanvraag van de Wtza-vergunning vindt plaats bij het portaal www.toetredingzorgaanbieders.nl.