Waar moet de zorgaanbieder de jaarverantwoording aanleveren?

De zorgaanbieder moet de jaarverantwoording aanleveren bij het portaal DigiMV 3.0. Dit portaal is te vinden op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl. De jaarverantwoording is vervolgens voor een ieder op die website in te zien. Een zorgaanbieder kan de jaarverantwoording niet schriftelijk bij het CIBG aanleveren.