Waarom is het toezicht op de naleving van bepaalde eisen door zorgaanbieders overgeheveld van de IGJ naar de NZa?

Vanaf 1 januari 2022 houdt de NZa in plaats van de IGJ toezicht op de naleving door zorgaanbieders van een transparante financiƫle bedrijfsvoering, de jaarverantwoordingsplicht en het verbod op winstoogmerk.

Als toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van zorg is de blik van IGJ eerst en vooral gericht op het primaire proces van zorgverlening. De expertise van de NZa ligt daarentegen veel meer op het terrein van financieel-administratieve en bedrijfseconomische processen.

Gegeven de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van de besturen van zorgorganisaties en, helaas, zorgfraude, is de aanpassing van de WTZi benut voor het optimaliseren van enkele toezichttaken overeenkomstig de kernexpertises van IGJ en de NZa.