Wanneer moet de zorg- en of jeugdhulpaanbieder zich melden?

Zorg- en of jeugdhulpaanbieders die op of na 1 januari 2022 willen starten met de zorg- en of jeugdhulpverlening moeten zich binnen drie maanden voor de start van de zorg- en of jeugdhulpverlening melden.

Zorg- en of jeugdhulpaanbieders die per 1 januari 2022 al zorg- en of jeugdhulpaanbieder zijn moeten zich tussen 1 januari en 1 juli 2022 melden.

Zie voor de specifieke uitzonderingen de vraag ‘Voor wie geldt de meldplicht’.