Wat betekent de eis van een interne toezichthouder voor bestaande instellingen die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig zijn?

Een instelling die op 1 januari 2022 beschikt over een door het CIBG verleende WTZi-toelating en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is.

Deze instelling beschikt op grond van de WTZi al over een interne toezichthouder. Wel moet de interne toezichthouder van deze zorgaanbieder per 1 januari 2022 aan alle in het kader van de Wtza geregelde eisen met betrekking tot de interne toezichthouder voldoen, tenzij de instelling van die eisen is uitgesloten. Bij een rechtspersoon moet uit de statuten en bij een niet-rechtspersoon (bv. eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) moet uit een schriftelijke regeling blijken dat aan de eisen die zijn gesteld aan de interne toezichthouder is voldaan.

Een instelling die op 1 januari 2022 van rechtswege was toegelaten op grond van de WTZi en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig is.

Deze instelling moet vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen. Op het moment van aanvraag van de Wtza-vergunning, moet de instelling voldoen aan de eis van een interne toezichthouder. Dan moet bij een rechtspersoon uit de statuten en bij een niet-rechtspersoon (bv. eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) uit een schriftelijke regeling blijken dat aan de eisen die zijn gesteld aan de interne toezichthouder is voldaan.

Een instelling die op 1 januari 2022 niet in het bezit hoefde te zijn van een WTZi-toelating en per die datum Wtza-vergunningplichtig is.

Deze instelling moet vóór 1 januari 2024 een vergunning aanvragen. Op het moment van aanvraag van de Wtza-vergunning, moet de instelling voldoen aan de eis van een interne toezichthouder. Dan moet bij een rechtspersoon uit de statuten en bij een niet-rechtspersoon (bv. eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) uit een schriftelijke regeling blijken dat aan de eisen die zijn gesteld aan de interne toezichthouder is voldaan.

Let op:

In het Uitvoeringsbesluit Wtza is geregeld welke categorieën van zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder. Ook zijn in dat besluit  nadere eisen voor de interne toezichthouder opgenomen; deze gelden in aanvulling op de eisen van artikel 3 van de Wtza. Zie hiervoor de vraag ‘Voor wie geldt de eis van een interne toezichthouder’ en ‘Aan welke eisen moet de zorgaanbieder voldoen bij de eis voor een interne toezichthouder’.