Wat blijft nog in de WTZi?

In de WTZi blijft het verbod op winstoogmerk en de verplichting om mededeling te doen aan het College sanering zorginstellingen (CSZ) wanneer het voornemen bestaat om (delen van) gebouwen of terreinen blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken.

Bij brief van 25 november 2019 is toegezegd dat een wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders zal worden ingediend waarin regels zullen worden opgenomen over de winstuitkering en in het kader waarvan ook de taken van het CSZ worden bezien. Dit wetsvoorstel bevindt zich in de ontwerpfase.