Wat gebeurt er als de instelling die beschikt over een Wtza-vergunning met minder dan tien zorgverleners Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen?

De instelling hoeft dan niet direct zijn Wtza-vergunning in te leveren. Het kan namelijk zijn dat de instelling na een tijdje weer met meer dan tien zorgverleners Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen. De instelling kan wel aan de minister/CIBG vragen zijn Wtza-vergunning in te trekken.