Wat gebeurt er met de door het CIBG verleende WTZi-toelating van de instelling, als deze op 1 januari niet Wtza-vergunningplichtig is?

Deze WTZi-toelating vervalt van rechtswege. De instelling hoeft hiervoor niets te doen. De minister/CIBG zal deze instelling hierover in per brief informeren.