Wat is het doel van de jaarverantwoordingsplicht?

Iedere zorgaanbieder die (deels) met collectieve middelen wordt bekostigd, moet aanspreekbaar zijn op de professionaliteit en de integriteit van zijn bedrijfsvoering.

De verplichting om daarover openbaar verantwoording af te leggen, zorgt ervoor dat eenieder kennis kan nemen van en de zorgaanbieder aangesproken kan worden op de continuïteit van de zorgverlening, integriteit en professionaliteit van zijn bedrijfsvoering.