Wat is het doel van de Wet toetreding zorgaanbieders?

Door de inwerkingtreding van de Wtza krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer zicht op zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Daarnaast is het doel dat zorgaanbieders zich nog sterker bewust worden van de (kwaliteits-)eisen waaraan ze moeten voldoen.

De Wtza-meldplicht is bedoeld om alle zorgaanbieders onder het toezichtdomein van de IGJ in beeld te brengen ten behoeve van het risicogerichte toezicht en maakt zorgaanbieders beter bewust van de (kwaliteits)eisen die zijn gesteld aan de zorgverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor.

Met eenzelfde doel is in de Jeugdwet ook een meldplicht voor jeugdhulpaanbieders opgenomen.

Het systeem van de Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating. Deze vergunning legt meer nadruk op de kwaliteit van zorg en kent geen automatisch toegelaten instellingen meer. Daarbij zijn er meer weigerings- en intrekkingsgronden aan de vergunning verbonden.

De regeling van het intern toezicht in de Wtza vervangt de regeling van het intern toezicht in de WTZi. Een interne toezichthouder staat de dagelijkse of algemene leiding met raad ter zijde en is een belangrijke spiegel. Goed en effectief intern toezicht kan daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren.