Wat moet de instelling betalen voor de behandeling van de Wtza-vergunning?

Een instelling moet voor de behandeling van de Wtza-vergunning een bedrag betalen. Dit bedrag wordt bepaald bij ministeriële regeling. Naar verwachting wordt deze regeling rond de zomer van 2021 gepubliceerd en zal deze op 1 januari 2022 in werking treden.

Een instelling die op 1 januari 2022 van rechtswege was toegelaten op grond van de WTZi en per die datum ook Wtza-vergunningplichtig moet vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen en hoeft hiervoor niet te betalen.

Een instelling die op 1 januari 2022 niet in het bezit hoefde te zijn van een WTZi-toelating en per die datum Wtza-vergunningplichtig is moet vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen en hoeft hiervoor niet te betalen.