Wat regelt de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders?

De AWtza bevat de technische wijzigingen als gevolg van de Wtza en bevat ook een aantal inhoudelijke wijzigingen, namelijk:

  • De uitbreiding van de doelgroep die moet voldoen aan jaarverantwoordingsplicht naar in beginsel alle zorgaanbieders
  • De delegatiegrondslag in de Wkkgz voor regels voor zorgaanbieders over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg en de voorbereiding daarop
  • De overheveling van enkele toezichttaken van de IGJ naar de NZa, namelijk het toezicht op de naleving door zorgaanbieders van een transparante financiĆ«le bedrijfsvoering, de jaarverantwoordingsplicht en het verbod op winstoogmerk
  • De delegatiegrondslag in de Wmg voor regels voor zorgaanbieders over het gebruik van financiĆ«le derivaten
  • De meldplicht voor jeugdhulpaanbieders in de Jeugdwet