Wat regelt de Wet toetreding zorgaanbieders?

De Wtza bestaat uit drie onderdelen:

  • de meldplicht
  • de vergunningplicht
  • de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder

Deze onderdelen hebben ieder hun eigen doelgroep.