Wat verandert er met de Wtza en AWtza ten opzichte van de WTZi?

Met de Wtza en de AWtza is een nieuw systeem in het leven geroepen ter vervanging van het systeem van de toelating van de WTZi.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen

  • Introductie van een meldplicht voor in beginsel alle zorgaanbieders in de Wtza
  • Vervanging van het systeem van de WTZi-toelating door het systeem van de Wtza-vergunning voor zorgaanbieders. Daarbij wijzigt de doelgroep die hieraan moet voldoen en zijn er meer weigerings- en intrekkingsgronden
  • De al bestaande eis van een interne toezichthouder blijft bestaan voor zorgaanbieders en wordt geregeld in de Wtza. Wel wijzigt de doelgroep die hieraan moet voldoen en worden meer eisen gesteld ter versterking van de positie van de interne toezichthouder
  • De WTZi-beleidsregels die betrekking hebben op de acute zorg worden vervangen door de bepalingen over de acute zorg die worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en de Uitvoeringsregeling Wkkgz
  • De uitbreiding van de doelgroep die moet voldoen aan jaarverantwoordingsplicht naar in beginsel alle zorgaanbieders
  • De NZa (in plaats van de IGJ) gaat toezicht houden op de jaarverantwoordingsplicht, de reeds bestaande financiĆ«le transparantie-eisen en het reeds bestaande verbod op winstoogmerk voor zorgaanbieders
  • Introductie van een regeling voor het gebruik van financiĆ«le derivaten door zorgaanbieders
  • Introductie van een meldplicht voor in beginsel alle jeugdhulpaanbieders in de Jeugdwet