Welke regels met betrekking tot een transparante financiële bedrijfsvoering worden onder de Wmg gesteld voor zorgaanbieders?

De regels met betrekking tot een transparante financiële bedrijfsvoering in de Wmg zijn overgenomen uit de WTZi.

Het gaat om de volgende regels:

  • De zorgaanbieder draagt zorg voor een eenduidige verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering en legt die verdeling schriftelijk vast
  • De zorgaanbieder onderscheidt in ieder geval in financiële zin zijn activiteiten op het gebied van de zorgverlening van zijn andere beroeps of bedrijfsmatige activiteiten
  • In de financiële administratie van de zorgaanbieder zijn ontvangsten, betalingen en de aangetrokken financiële derivaten traceerbaar naar bron en bestemming en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de zorgaanbieder is aangegaan

In het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg staan precies de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de regels met betrekking tot een transparante financiële bedrijfsvoering. Naar verwachting wordt dit besluit rond de zomer van 2021 gepubliceerd en zal het op 1 januari 2022 in werking treden.