Welke regels met betrekking tot het gebruik van financiële derivaten worden onder de Wmg gesteld voor zorgaanbieders?

De regels voor zorgaanbieders over het gebruik van financiële derivaten worden opgenomen in een ministeriële regeling. Deze regeling zal naar verwachting rond de zomer van 2021 worden gepubliceerd en op 1 januari 2022 in werking treden.

In het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg staan precies de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de regels over het gebruik van financiële derivaten. Naar verwachting wordt dit besluit rond de zomer van 2021 gepubliceerd en zal het op 1 januari 2022 in werking treden.