Welke regels worden onder de Wkkgz gesteld voor zorgaanbieders over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg?

De regels voor zorgaanbieders over de bereikbarheid en beschikbaarheid van acute zorg worden opgenomen in een AMvB en een ministeriële regeling.

Een ontwerp van de AMvB acute zorg is voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Met de Tweede Kamer heeft hierover schriftelijk overleg plaatsgevonden. De Tweede Kamer heeft twee moties (van 10 november 2020 en van 3 december 2020) hierover aangenomen. Naar verwachting zullen deze AMvB en de daarop gebaseerde ministeriële regeling rond de zomer van 2021 worden gepubliceerd en op 1 januari 2022 in werking treden.