Wie houdt toezicht op de naleving van de eisen met betrekking tot een interne toezichthouder?

De IGJ houdt toezicht op de naleving van de eisen met betrekking tot een interne toezichthouder en heeft hiervoor op grond van de Wtza haar eigen toezichthoudende bevoegdheden.

De IGJ kan met een last onder dwangsom de instelling verplichten alsnog aan de eisen met betrekking tot een interne toezichthouder te voldoen. Daarbij kan de IGJ de minister/CIBG adviseren de toelatingsvergunning in te trekken.