Wie houdt toezicht op de naleving van de jaarverantwoordingsplicht door de zorgaanbieder?

De NZa houdt toezicht op de naleving van de jaarverantwoordingsplicht door de zorgaanbieder en heeft hiervoor haar eigen handhavingsinstrumentarium op grond van de Wmg.

De NZa heeft de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom op te leggen of een boete op te leggen. Tevens is het mogelijk om te kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht.