Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de verantwoording?

De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid, de juistheid en volledigheid van de gegevens in de jaarverantwoording.

Niettemin zijn in het digitale aanleversysteem een aantal controle- en validatieregels op de aangeleverde gegevens ingebouwd die de juistheid en de volledigheid van de informatie bevorderen. Dit mechanisme is ingebouwd in het digitale systeem van het CIBG (DigiMV) en signaleert de gebruiker over onlogische informatie.