bestaande zorgaanbieders met WTZi-toelating op 1 januari 2022

Voor deze reeds bij de IGJ bekende zorgaanbieders is er geen meldplicht en de Wtzi-toelating wordt omgezet in een Wtza-vergunning.

Let wel op de eisen aan de interne toezichthouder, de jaarverantwoordingsplicht, de eisen van een financieel transparante bedrijfsvoering en de derivatenregeling. Hier leest u daar alles over.

Meer weten?

Klk via de grijze menubalk boven in uw scherm door naar vragen en antwoorden over de Wtza.