Moet een zorgaanbieder die op 1 januari 2022 beschikt over een door het CIBG verleende WTZi-toelating aan de regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering voldoen?

Een instelling die op 1 januari 2022 beschikt over een door het CIBG verleende WTZi-toelating moet aan de regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering voldoen. Dit zijn dezelfde regels als onder de WTZi.