Checklist voor zorgaanbieders: alles op orde?

Controleer eenvoudig of u al de beste zorg of jeugdhulp biedt

U bent aanbieder van zorg of jeugdhulp, of u wilt zorg of jeugdhulp gaan aanbieden.
U doet dit omdat u gedreven bent de beste zorg of jeugdhulp te bieden.
Zorg die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.
Maar hoe weet u wat die eisen zijn? En of u daaraan voldoet?
 

Goede zorg en jeugdhulp

Dat kunt u met deze kwaliteitscheck eenvoudig en met een beperkte tijdsinvestering controleren.
Er is een aantal algemene vragen die gelden voor elke zorgaanbieder en jeugdhulpaanbieder.
Daarnaast zijn er specifieke vragen die zijn gekoppeld aan het type zorg of jeugdhulp dat u biedt.

In de kwaliteitscheck staat bij elk onderwerp ter toelichting ook extra informatie. Die kunt u inzien voordat u de vraag beantwoordt in het geval u op dat moment al meer informatie nodig hebt.

Wanneer u de kwaliteitscheck helemaal doorloopt, ontvangt u als resultaat een downloadbare pdf. Daarin vindt u een overzicht van waar u staat met de kwaliteit van uw zorg: wat is op orde, wat kan nog beter en wat ontbreekt nog.

Zo bent u er zeker van dat u ook daadwerkelijk goede zorg of jeugdhulpverlening biedt. En dat is belangrijk als voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. Alle aanbieders van zorg en jeugdhulp melden zich; veel zorgaanbieders vragen een vergunning aan. Ook gelden er vaak nieuwe regels voor de jaarverantwoording, voor intern toezicht en voor de financiële bedrijfsvoering.

Let op: bent u zzp’er in de zorg of jeugdhulp of PGB-houder, en is een vraag niet (direct) op u van toepassing, vul dan ‘nee’ in. Zo krijgt u aan het einde in de pdf toch alle informatie over kwaliteit in de zorg of jeugdhulp die u nodig hebt.
 

Privacy en rechten

Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor een ander.
Ook kunt u geen rechten ontlenen aan het invullen van de kwaliteitscheck.
Lees meer in onze disclaimer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over alle kwaliteitsbepalingen voor zorg en jeugdhulp kijk dan hier.
Of neem contact op met uw eigen brancheorganisatie.
Meer informatie over de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd vindt u hier.
Meer informatie over de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u hier.

Disclaimer:

Deze online kwaliteitscheck is een hulpmiddel voor u om na te gaan in hoeverre u zorg en jeugdhulp levert die aan alle kwaliteitseisen voldoet. Met deze kwaliteitscheck kunt u uw beleid op orde brengen waar het gaat over alle facetten die er samen voor zorgen dat u goede zorg en jeugdhulp biedt. U kunt geen rechten ontlenen aan de kwaliteitscheck.  Het ministerie van VWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar deze kwaliteitscheck verwijst. Ook bieden de uitkomsten van deze kwaliteitscheck geen garantie voor een positieve uitkomst bij een inspectie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de Nederlandse Zorgautoriteit. De antwoorden die u geeft en de gegevens die u via de kwaliteitscheck krijgt, zijn bestemd voor uw eigen gebruik.