Afspraken met onderaannemers en vrijwilligers

U bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van zowel uw eigen personeel als uw ingehuurde zorgpersoneel (onderaannemers, ZZP’ers) en vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen en randvoorwaarden gelden.

Schriftelijke overeenkomst

Met ingehuurd zorgpersoneel (onderaannemers, ZZP’ers) maakt u daarom afspraken over de kwaliteit van de zorg. Deze legt u schriftelijk vast in een overeenkomst. In deze overeenkomst staan de (wettelijke) regels die op u als zorgaanbieder van toepassing zijn en eventueel eigen aanvullende regels en afspraken. In ieder geval zijn de onderstaande afspraken opgenomen:

  • De eisen, regels en uitgangspunten die op u als hoofdaannemer van toepassing zijn;
  • Toetsing van de kwaliteit van zorg: hoe, wanneer, in welke frequentie;
  • Gebruik van de geldende klachtregeling, procedure incidenten melden, meldcode huiselijk geweld e.d.

Beide partijen moeten deze overeenkomst ondertekenen. Deze overeenkomsten zijn actueel en aanwezig op de locatie. Ook heeft u de KvK-nummers van eventuele ZZP-ers of onderaannemers opgenomen in een actueel document.

Vrijwilligersovereenkomst

Ook vrijwilligers vertegenwoordigen uw zorgonderneming en dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. Met vrijwilligers die rechtstreeks contact hebben met de cliënten, sluit u daarom een vrijwilligersovereenkomst af. Hierin zijn de belangrijkste regels en afspraken opgenomen over hoe u wilt dat er binnen uw organisatie wordt omgegaan met uw cliënten of patiënten.

Wettelijke bron: Wkkgz art. 4.1.b