Beschikbaar en deskundig personeel

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, zorgt ervoor dat er tijdig, doelmatig en deskundig in de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt wordt voorzien.

Dit betekent dat:

  • u zorgverleners inzet met de kennis, bevoegdheden en vaardigheden die passen bij de (zorgzwaarte van de) groep cliënten die u zorg wilt bieden;
  • u zorgt voor voldoende zorgverleners in verhouding tot het aantal cliënten, het soort cliënten en het soort zorg dat zij nodig hebben. Wilt u bijvoorbeeld 24-uurs zorg bieden, dan moet u aantoonbaar voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben (inhuur of eigen personeel) om dat waar te maken;
  • vakinhoudelijke specialisten (eigen of inhuur) in voldoende mate beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn bij cliënten met (zeer) intensieve verzorging en/of gedragsregulering;
  • u een overzicht heeft van uw in te zetten zorgverleners (inhuur en vast). Per zorgverlener is vastgelegd wat de functie is, wat de bevoegdheden zijn en voor hoeveel fte de medewerker (gemiddeld) per week wordt ingezet;
  • uw zorgverleners voldoen aan de functie-eisen en zijn bevoegd (de juiste diploma`s e.d.) en bekwaam (hebben de vaardigheden) om de specifieke taken uit te voeren. De bewijzen van bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers zijn aanwezig of aantoonbaar. Denk daarbij aan zaken als diploma`s, certificaten of afgelegde toetsen bij de inzet van voorbehouden handelingen en indien van toepassing het BIG-nummer.

Wettelijke bron: Wkkgz art. 3