Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling

Zorgaanbieders zijn verplicht een meldcode te hebben waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode moet bijdragen aan het zo snel en adequaat mogelijk bieden van hulp. Verder moet u de meldcode onder de aandacht brengen bij de medewerkers en moet het gebruik worden gestimuleerd.

Omschrijf de meldcode en breng deze onder de aandacht

U omschrijft de meldcode in een document. De meldcode moet toegeschreven zijn op uw eigen situatie/onderneming. Dit betekent bijvoorbeeld dat de juiste adressen, functie/functionarissen en telefoonnummers zijn opgenomen.

U omschrijft ook hoe u de code bij de medewerkers onder de aandacht brengt en houdt.

Inhoud van de meldcode

De code moet in ieder geval deze 5 zaken bevatten:

  • Hoe worden signalen in kaart gebracht/bijgehouden.
  • Hoe worden de signalen en op welk moment met wie gedeeld en besproken. Het eventueel raadplegen van een Veilig Thuis organisatie bij u in de buurt of een deskundige op het gebied van letselduiding wordt hierin ook meegenomen.
  • Door wie en op welke wijze worden de gesprekken met de betrokkene(n) gevoerd.
  • Hoe worden signalen van mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling gewogen. En dat bij twijfel altijd een Veilig Thuis organisatie bij u in de buurt wordt geraadpleegd.
  • Hoe, wanneer en door wie wordt besloten over zelf hulp organiseren of melden.

Wettelijke bron: Wkkgz art. 8