Uitsluitingcriteria

Bepaalde groepen cliënten binnen de doelgroep van uw zorgonderneming kennen een eigen problematiek. Denk daarbij aan agressie, mate van zelfredzaamheid, verslavingsproblematiek, etc.  Dit stelt o.a. eisen aan de deskundigheid van de zorgverleners en de accommodatie van de zorginstelling. Niet iedere zorgonderneming kan daarom elke vorm van problematiek aan.

Vastleggen en informeren cliënten en medewerkers

U omschrijft in een document aan welke cliënten uw onderneming geen zorg kan verlenen vanwege hun problematiek (de grenzen aan de zorg die u kunt bieden). Cliënten en medewerkers stelt u hiervan op de hoogte, zij kunnen dit ook makkelijk nazoeken. Daarnaast maakt u bijvoorbeeld via uw website duidelijk welk type cliënten u zorg kunt bieden en welke niet.