(Veilig) incidenten melden

U moet een interne werkwijze hebben die regelt dat medewerkers veilig onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten kunnen melden. Doel is dat bevindingen worden besproken om er van te leren en zo de zorg of werksituatie te verbeteren. U legt deze werkwijze vast in een document en u zorgt er voor dat alle medewerkers bekend zijn en blijven met deze werkwijze.

U omschrijft in de werkwijze in ieder geval:

  • naar wie de meldingen toe gaan;
  • op welke wijze meldingen worden geanalyseerd;
  • hoe u zorgt voor terugkoppeling naar de melder en/of de andere collega`s;
  • het verbeterresultaat.

Meldingsformulier en -overzicht

U zorgt ook voor een meldingsformulier. Deze is beschikbaar voor iedereen en hier staat duidelijk op welke incidenten gemeld moeten worden. Alle (gemelde) onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten legt u vast in een overzicht.

Calamiteiten melden bij de IGJ

De onderstaande calamiteiten meldt u ook direct bij de IGJ. Dit kan via het digitale formulier voor verplichte meldingen.

  • Ernstige gebeurtenissen waarbij de cliënt is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden;
  • Gebeurtenissen waarbij er sprake is van geweld richting een cliënt door een zorgverlener of een ander die in uw opdracht werkt, of wanneer er sprake is van geweld tussen cliënten onderling;
  • Wanneer een overeenkomst met één van de voor u werkzame zorgverleners niet voortzet wegens ernstig tekortschieten in het functioneren als zorgverlener. Het maakt daarbij niet uit wat de aard van de overeenkomst was, bijvoorbeeld een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht.

Wettelijke bronnen: Wkkgz art. 9; Uitvoeringsbesluit Wkkgz hoofdstuk 6