Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)

Als zorgondernemer moet u controleren of het functioneren in het verleden van de zorgverleners die namens uw organisatie werken, geen bezwaar vormt voor het verlenen van zorg aan uw cliënten. Dit geldt ook voor ZZP’ers en  vrijwilligers die in welke vorm dan ook met cliënten in contact komen.

De controle kunt u doen door:

  • navraag te doen bij eerdere werkgevers;
  • navraag te doen bij de IGJ ten aanzien van eerder disfunctioneren;
  • de potentiële zorgverlener/vrijwilliger te verzoeken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren (voor medewerkers in de Wlz-zorg of intramurale GGZ-zorg is de VOG wettelijk verplicht). Dit geldt ook voor solisten;
  • de lijst zorgverleners met een maatregel op www.bigregister.nl te raadplegen;
  • het Waarschuwingsregister, een initiatief van veldpartijen zelf, te raadplegen.

In een overzicht of in het personeelsdossier legt u vast welke controles u per zorgverlener heeft uitgevoerd.

Wettelijke bronnen: Wkkgz art. 3, 4 en 11 en Uitvoeringsbesluit Wkkgz art. 3.1, 8.1 en 8.4