Voorbehouden en risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de patiënt. Voorbehouden handelingen zijn weer een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Dit zijn handelingen die alleen door bepaalde individuele professionals beroepsmatig en onder de juiste voorwaarden mogen worden uitgevoerd. In de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.

Worden er in uw organisatie voorbehouden handelingen uitgevoerd?

Dan betekent dit dat:

  • deze handelingen worden uitgevoerd volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen;
  • het verzoek van de behandelend arts aan de daadwerkelijke uitvoerder van de handeling aanwezig is (uitvoeringsverzoek). Dit kan een specifiek verzoek zijn in een zorgdossier of een brede raamovereenkomst met de arts;
  • de bekwaamheid van de zorgverleners die deze handelingen uitvoeren moet worden onderhouden. U moet de bekwaamheid van deze zorgverleners regelmatig toetsen en zorgen voor (bij)scholing. Onbekwaam maakt onbevoegd. Bekwaam betekent dat de zorgverlener de juiste vaardigheden beheerst om de handeling goed uit te (blijven) voeren. Een zorgverlener is bekwaam als hij de handeling regelmatig uitvoert en inzicht heeft in de effecten van de handeling. De zorgaanbieder moet de bekwaamheid van medewerkers kunnen aantonen door bijvoorbeeld vast te leggen hoe vaak deze handelingen voorkomen of wanneer u mogelijkheden biedt of organiseert om te oefenen en hoe u de bekwaamheid toetst (of laat toetsen).

Meer informatie:

Handleiding voorbehouden handelingen bij Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.
art.35 tot art.38 en art.100 uit de Wet BIG