Na het melden

Nadat u zich heeft gemeld gaan uw gegevens naar de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Zij krijgt op deze manier zicht op nieuwe zorgondernemingen op haar terrein. Het kan zijn dat de inspectie langskomt voor een kennismaking en toetsing.

Bezoek IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekijkt de antwoorden op de vragen die bij het melden zijn gesteld. Afhankelijk van de sector en de doelgroep waaraan zorg wordt geboden, bezoekt de inspectie  vele nieuwe zorgaanbieders op het moment dat zij daadwerkelijk zorg verlenen. Het doel is kennis maken met uw organisatie en toetsen of uw zorgonderneming voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Een overzicht met een korte omschrijving van de zaken waar de IGJ op toetst, vindt u terug onder Checklist: alles op orde?

Risico-inschatting IGJ

Algemeen uitgangspunt voor een bezoek is de risico-inschatting die de IGJ maakt.  De IGJ kijkt daarbij naar zaken zoals de omvang van de organisatie, het soort zorg, de zorgzwaarte en -complexiteit, de mate van kwetsbaarheid van de doelgroep, de hoeveelheid en soort personeel. Op basis van deze inschatting besluit de IGJ of en op welke termijn zij u bezoekt.

Rapporten

Rapporten van de IGJ naar aanleiding van bijvoorbeeld een inspectiebezoek worden openbaar gemaakt op www.igj.nl

WTZi-toelating

Wanneer u zorg wilt gaan aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt en u verleent met tenminste 2 personen namens de organisatie de daadwerkelijke zorg, dan moet u een WTZi-toelating aanvragen. Op www.wtzi.nl vindt u informatie over de toelating en over het aanvragen van een toelating.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden gedeeld met en gebruikt door de IGJ. U kunt de door u  ingevulde vragen en antwoorden terug zien door opnieuw in te loggen. U kunt uw antwoorden hier ook downloaden. Uw gegevens blijven voor een periode van 7 jaar bewaard. Uitvoeringsorganisatie CIBG ontwikkelt en beheert deze website en de vragenlijst voor de IGJ.